『MV公開』TAKE IT EASY

SiNSUi『TAKE IT EASY』のMVが公開されました